INTERNET, EUROLOGOS INTRANET, EXTRANET

Eurologos-ova sedišta povezana Intranetom

Sva naša sedišta su međusobno povezana Intranetom i Ekstranetom.
Sistem koji koristimo je VPN (Virtual Private Network).
Zahvaljujući usmerivačima i zaštitnim zidovima u mogućnosti smo da kreiramo i da učinimo sigurnima dve odeljene zone:

- zona DMZ ( demilitarizovana zona)
- zona MZ (militarizovana zona)

U prvoj zoni smo izolovali glavne sisteme „javnih” usluga, kojima pripadaju i Web/FTP serveri.
U drugu zonu smestili smo servere za našu poštu, kao i file & print i Citrix servere. Ceo sistem se pothranjuje „dolazno” (upstream) pomoću širokopojasne (broadband) Internet veze.

Nekoliko servera rade na Windows-u i imaju mirroring strukturu, što nam omogućava paralelno skladištenje naših podataka. To povećava sigurnost naših podataka koji su svakodnevno i automatski storirani na magnetskoj traci.

Izvoz u eri globalizacije: na jeziku klijenta!

Kako učiniti komunikaciju kompanija istinski multijezičnom, konstantno ažuriranomom, a po niskim cenama?

Prevođenje putem Internet-a (Eurologos-ov Intranet i Ekstranet)

a. zagarantovana brzina;
b. niske cene (ljudsko, kompjuterski potpomognuto prevođenje)
c. visok lingvistički kvalitet (terminološke baze za tehnolekt svake kompanije)

Grupa Eurologos,

Vaš onlajn partner za multijezičnu komunikaciju