FILIJALE I FRANŠIZE U SLUŽBI ŠIRENJA GRUPE EUROLOGOS

Grupu EUROLOGOS čini njeno glavno sedište, filijale i čitava jedna mreža agencija franšizanata, koja nosi naziv EUROLOGOS Multilingual Editing Network i koja se konstantno proširuje na sve najvažnije zemlje sveta. Srednjeročni plan je otvoriti, širom sveta, više od stotinu agencija Eurologos u periodu između 2012. i 2015. godine. Imajući to u vidu, glavno sedište Grupe Eurologos u Briselu obrađuje kandidature za otvaranje franšiza unutar svoje međunarodne mreže. Uzimaju se u obzir kandidature kako onih lokalnih firmi koje su već operativne, tako onih koje su u fazi nastajanja, a koje, od samog početka, žele nuditi jezičke i usluge multimedijalnog izdavaštva uz maksimalan profesionalni kvalitet i komercijalnu konkurentnost. Drugim rečima, kandidature firmi koje žele postati „glokalizovane” : zadržati svoju lokalnu, ekonomsku nezavisnost, učestvujući aktivno u jednoj globalnoj marketinškoj i organizacionoj strategiji (Konferencije o franšizi u Eurologos-u na EN - FR - IT).

Information document for franchising candidates

PDF : EN - FR - IT