EUROLOGOSOVI PRIRUČNICI O TEORIJI PREVOĐENJA

Eurologosova organizacija znanja

Menadžeri i direktori Grupe Eurologos napisali su određen broj priručnika koji se odnose na teoriju prevođenja. Ponosni smo da vam predstavimo ta izdanja, naročito zbog činjenice da je takvih knjiga danas zaista malo-retko koji stručnjak odlučuje da napiše priručnik o prevođenju ili izdavaštvu.
Naša bibliografija iz tog domena potvrđuje da univerzitetski profesori čine veliku većinu autora na koje ukazujemo.
Grupa EUROLOGOS rado ulaže u istraživanje i razvoj: to su preduslovi za uspešnu organizaciju znanja i garanciju potpunog kvaliteta.