SNIMANJE NADSINHRONIZACIJE NA VIŠE JEZIKA

Pored usluga prevo?enja-adaptacije tekstova, Eurologos-ove agencije nude jezi?ke i umetni?ke usluge za nadsinhronizaciju i snimanje na više jezika (izgovor, govorna veština i uskla?ivanje).

Tako?e, obezbe?ujemo spikere i jezi?ki kasting glumaca (voice off) za kasete, CD-ove i DVD-ove i za filmsku nadsinhronizaciu..?
Programiranje „uživo” i kontrola nadsinhronizacije na više jezika su tako?e Eurologos-ova specijalnost: od adaptacije tekstova do umetni?ke kontrole tokom snimanja i postprodukcije.

Nadsinhronizacija filma u studiju za snimanje koju radi Eurologos-Brisel.