FILOLOGIJA U KOVANJU NOVIH REČI

Neologija je disciplina na kojoj se zasniva kreiranje novih reči.

Stalna evolucija jezika počiva, pre svega, na usvajanju novih reči koje potiču od već postojećih ili koje nastaju u potpunosti ex novo (može se raditi o pozajmljenicama iz stranih jezika). Ove nove reči, neologizmi, mogu se kovati isključivo primenjujući pravila stare, dobre etimologije. Ne može svako postati neologom. Naročito i pre svega na polju industrijske neologije! Kreiranje novih brendova ili novih stručnih izraza zahteva neološku kontrolu od strane lingvističkih stručnjaka koji rade isključivo na svom maternjem jeziku.
Agencije Grupe Eurologos su se, tokom godina, specijalizovale u ovom poslu koji je u isto vreme terminološke, etimološke i marketinške prirode.