LEGALIZACIJE

Procedure legalizacije zahtevaju opšte poznavanje

Legalizacija dokumenata, bilo da su oni tehni?ke, komercijalne ili li?ne prirode, zahteva savršeno poznavanje važe?ih procedura u svakoj državi.?Osoblje kompanije Eurologos poznaje sve administrativne I sudske korake za uspešno obavljanje legalizacije bilo kog dokumenta na najbrži mogu? na?in. Prevodioci u našim sedištima su tako?e u stanju na?i rešenja za probleme vezane za lokalne neologije prilikom registrovanja novih robnih marki.