KOMPJUTERSKI POTPOMOGNUTO LJUDSKO PREVO?ENJE (C.A.H.T.)

U današnje vreme prevoditi bez svih pomo?nih sredstava CAHT-a (Computer-Aided Human Translation) isto je kao kucati jedan tekst na mašini za kucanje.

Prevodioci u Eurologos-u koriste CAHT još od 80-tih godina dvadesetog veka.

Stru?ni re?nik i sektorski tehnolekti

Stru?na terminologija i višejezi?ni tehnolekti: kako rešiti glavni problem tehni?kog prevo?enja u komunikaciji modernog doba?