THE COMPANY'S TECHNOLECT TRANSLATED INTO EVERY LANGUAGE

Техническият превод като основна част на същността на продуктите и конкуренцията

Писмената комуникация е все по-специализирана и мултиезикова. Завладяването на нови международни пазари зависи, на първо място, от превода на всичко, което се нарича технически език на фирмата на езиците на целевите пазари. Цялото техническо наследство, цялостното техническо ноу-хау, всички познания в маркетинга и рекламата, накратко, цялото управление на познанието на всяка една фирма трябва да бъдат стриктно преведени и оценени, за да се гарантира конкурентноспособността и атрактивността на предложените продукти/услуги. В ерата на глобализацията, това е предварителното условие, за да се постигне успешен износ. Необходимо е да се умножи специфичната терминология и фразеология на фирмата, която е натрупана и усъвършенствана с годините, на всички езици (и езикови варианти) на пазарите, но които се цели навлизане и завладяване.

Това никак не е лесно: липсата на професионализъм или подобни липси водят до срамни неуспехи и най-вече са доста скъпи.

Преводачите заемат важна част от цялостта на продуктите и услугите, дори често представляват основен фактор за конкурентноспособността им. Качеството на продуктите и услугите, от друга страна, зависи основно от съответствието на специализираните технически и фразеологични речници, оценени предварително.

Как се постига това? Прочетете нашите въпроси, свързани с тези теми, и бързо ще разберете как.