TEHNILINE TÕLGE ON TOODETE JA TOODETE KONKURENTSIVÕIMELISUSE ÜLIOLULISEKS OSAKS

Tehniline tõlge on toodete ja toodete konkurentsivõimelisuse ülioluliseks osaks

Trükitud kommunikatsioon muutub järjest spetsiifilisemaks ja mitmekeelsemaks. Uute rahvusvaheliste turgude vallutamiseks tuleb kõigepealt alustada niinimetatud ettevõtte tehnilise dialekti tõlkimisega sihtkeelde. Kogu tehniline pärand, äri oskusteave, turundus- ja reklaamiteadmised, lühidalt öeldes kõik ettevõtte teadmised tuleb tõlkide ja kinnitada hoolikalt sihtkeelde selleks, et teha tooted müügi jaoks konkurentsivõimeliseks ja atraktiivseks.

Globaliseerumisajastul on see eduka ekspordi eelduseks. Ettevõttele omane ja aastate jooksul kogutud terminoloogia ja sõnavara peaks mitmekordistuma uute keelte tulekutega (ja nende eri dialektidega) ning need peaksid vastama sihtturul valitseva olukorraga. Eesmärk ei ole lihtne: iga amatöörlik samm või umbropsu panemine viib kallite läbikukkumisteni.

Tõlked on pigem toodete üliolulised osad ning seega on teenus ülioluliseks konkurentsivõimelisuse faktoriks.

Kvaliteet sõltub sisuliselt eelnevalt kontrollitud ja kinnitatud terminoloogiast ja sõnavarast. Kuidas aga seda saavutada? Palun lugege samal teemal edasi ning te mõistate peagi.