THE COMPANY'S TECHNOLECT TRANSLATED INTO EVERY LANGUAGE

תרגום טכני כחלק אינטגרלי של מוצרים והתחרותיות שלהם

תקשורת מודפסת הופכת יותר ויותר ספציפית ורב-לשונית.
הכיבוש הבינלאומי של שווקים חדשים הוא קודם כל עניין של תרגום הדבר שאנחנו קוראים לו השפה הטכנית לשפות של שוקי היעד האלה. כל המורשת הטכנית, כל הידע-איך המסחרי, כל הידע בשיווק ובפרסום, בקיצור, כל ניהול ידע של כל חברה חייב להיות מתורגם בקפידה ולקבל תקפות על מנת לגרום למוצרים שעומדים למכירה להיות תחרותיים ואטרקטיביים. בעידן זה של גלובליזציה, זוהי הדרישה המוקדמת לייצוא מוצלח. הטרמינולוגיה והניסוח האופייניים לחברה, שבדרך כלל מצטברים ומשופרים לאורך שנים, צריכים להיות מוכפלים במספר השפות (והסגנון המקומי שלהם) שתואמות להם בשוקי היעד.

משימה זו אינה קלה: כל חובבנות או משהו שמתקרב לזה מובילים לכישלונות נוראיים ובעיקר יקרים.

למעשה, תרגום יוצר חלק אינטגרלי של המוצרים והשירותים ולעתים קרובות הוא מהווה גורם תחרותי חשוב.
מעבר לכך, איכותם למעשה תלויה באיכות מילוני המונחים של הטרמינולוגיה ושל הניסוח שקיבלו תקפות מראש.

איך עושים את זה? קרא בבקשה את הנושאים הקשורים.