HET BEDRIJFSTECHNOLECT IN ELKE TAAL VERTAALD

De technische vertaling als integraal onderdeel van producten en hun competitiviteit.

Gedrukte communicatie wordt steeds meer gespecialiseerd en meertalig. De verovering van nieuwe internationale markten is eerst en vooral afhankelijk van de volledige vertaling van het zogenaamde bedrijfstechnolect naar de talen van die nieuwe doelmarkten. Het hele technische patrimonium, alle commerciële knowhow, al de kennis over marketing en publiciteit, kortom, het hele knowledge management van elke onderneming moet nauwkeurig worden vertaald en gevalideerd om de verkochte producten concurrerend en aantrekkelijk te maken.

In het tijdperk van de mondialisering is dit dé voorwaarde voor een goede export. Je moet de terminologie en de specifieke fraseologieën in de onderneming - die in de loop van de jaren over het algemeen werden samengevoegd en verfijnd - vermenigvuldigen met het aantal talen (en hun geostijl) dat met de beoogde doelmarkten overeenkomt.

Dat is geen gemakkelijke opdracht: amateurisme of verkeerde inschattingen leiden tot bittere en dure mislukkingen.

Vertalingen maken immers integraal deel uit van de producten en diensten, en vormen meestal zelfs een essentiële concurrentiefactor. Hun kwaliteit is trouwens afhankelijk van de juistheid van de terminologische glossaria en de op voorhand gevalideerde fraseologieën.

Hoe kunnen we dit aanpakken? Volg onze aanverwante onderwerpen en het zal u snel duidelijk worden.